W związku z wejściem w życie dn.25.05.2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dn.27.04.2016 (UE 2016/679 )-RODO- przekazujemy najważniejsze informacje dot. ochrony danych osobowych naszych Klientów.

Administratorem danych osobowych Klientów SJO Lingus jest Szkoła Języków Obcych Lingus – Krystyna Turska, ul.Kościuszki 19a, 32-005 Niepołomice, tel. 501 254 835, 12 281 34 23.

Dane Klientów przetwarzane są w związku z realizacja umowy pomiędzy Szkołą a Klientem, wynikającej ze świadczonych przez Szkołę usług edukacyjnych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy pomiędzy Szkołą a Klientem, tym samym umożliwia Klientowi rozpoczęcie kursu językowego.

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także ma prawo do przenoszenia danych.

Dane Klienta, który zawarł umowę ze szkołą są przechowywane do października kolejnego roku szkolnego, z intencją przedłużenia umowy w celu kontynuacji szkolenia językowego. W przypadku, gdy Klient nie przedłuży umowy w kolejnym roku szkolnym – jego dane są usuwane.

Dokładamy wszelkich starań, by dane osobowe naszych Klientów były należycie chronione.